2014년 12월 8일 월요일

шаамий эрүү буруу зуулт нэг дор бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс заслаар ...

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцах утас: (+82)-2-3496-9782 (Монгол хэлний орчуулагч)
(+976)-9831-6851 gmobile
Мэйл : mn.idhospital@gmail.com 

기여자

블로그 보관함