2015년 11월 24일 화요일

GOO SAIHNII MES ZASAL


АЛИВАА ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ
ХИЙЛГЭХЭЭСЭЭ ӨМНӨ ӨӨРТ ХИЙЛГЭХ
ШААРДЛАГАТАЙ ЭСЭХИЙГ САЙН
БОДОЖ ЭРЭГЦҮҮЛСЭНИЙ ЭЦЭСТ МЭС
ЗАСЛЫН ТАЛААРХ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
МЭДЭЭЛЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
ТУЛГУУРЛАН САЙН ЭМНЭЛЭГ ЭМЧИЙГ
СОНГОХ ХЭРЭГТЭЙ..
"АЙ-ДИ" ЭМНЭЛЭГ


СОЛОНГОСЫН ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ, ГОО

САЙХНЫ МЭС ЗАСЛЫН ЭМНЭЛЭГ

“АЙ-ДИ”ЭМНЭЛЭГ

ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ МЭС ЗАСЛААС ГАДНА шҮД,
 арьс арчилгааг Ч,

ТАНЫ НҮҮР ЦАРАЙНД ГОО ҮЗЭСГЭЛЭНГ
 БИД БЭЛЭГЛЭНЭ

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцах утас:  9831-6851
(+82)-2-3496-9782   010-3003-1568
Мэйл : mn@idhospital.com
Мэйл: id.hospitol@yahoo.com

기여자

블로그 보관함