2016년 9월 26일 월요일

Сайхан болох чухал ч аюулгүй байх нь илүү чухал

АЙ ДИ  эмнэлэг нь аюулгүй найдвэртэй мэс заслаа нэгт тавьж маш их анхаарал хандуулдаг билээ. Тиймээс тун удахгүй мэс засын өмнөх аюулгүй шинжилгээний талаар дэлгэрэггүй мэдээлэл вэб хуудсандаа оруулах болно. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: 
Харилцах утас:  9831-6851 
(+82)-2-3496-9782  010-3003-1568 
Мэйл : mn@idhospital.com 
Мэйл: id.hospitol@yahoo.com 

블로그 보관함