2016년 11월 23일 수요일

Солонгос улсын эрүүл мэндийн яамны чанрын баталгааг авлаа

АЙ ДИ эмнэлэг нь Солонгосын гоо сайхны эмнэлэг дундаас хамгийн анхны Солонгос улсын засгийн газрын харъяа байгууллага болох эрүүл мэндийн яамаар зөвшөөрөгдсөн сертификаттай байгууллага юм. 


БНСУ-ын засгийн газрын харьяа эрүүл мэндийн яамны баталгаа гэдэг нь?

- эрүүл мэндийн яамны чанрын баталгаа нь тус эмнэлэг нь үйлчлүүлэгчийн итгэлийг хүлээсэн эмнэлэг болохыг хүлээн зөвшөөрч олгодог засгийн газрын баталгааны гэрчилгээ юм.


Урт хугацаа,  хичээл зүтгэл,  хөдөлмөрийн үр дүн
Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал болон шаардлага өндөртэй эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр улсдаа хүлээн зөвшөөрөгдөхөөс өөр аргагүй билээ


АЙ ДИ эмнэлэг нь мэс заслын өрөөний агаарыг хүртэл ариутгадаг гэж үү?

Мэз засалд орохын өмнө гар, хөл хүрэх газар хүртэл ариутгахаас гална агааран ариутгагч ашигладаг АЙ ДИ эмнэлэг нь цэвэрхэн орчинд бактерийн шинжилгээ оношилгоог хийж, үрэвсэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх чанрын шаардлагыг бүрэн хангасан эмнэлэг юм.

АЙ ДИ эмнэлэг өдөр бүр бүх төрлийн тоног төхөөрөмжөө нэг нэг ширхэгээр нь ариутгадаг гэж үү?

Өвчтөний хүлээлгийн өрөө болон эмчилгээний өрөө бүгдийг ариутгадаг.

  

Эмчилгээ хийх үед өвчтөний хүрч болох бүхий л газар!
Шинэ өвчтөний бүртгэлийн өрөөний бүхий л тоног төхөөрөмжийг
Өрөвсөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлж, ариутгадаг байгаа.  

АЙ ДИ эмнэлэг нь ажилчдын эрүүл мэндийг хүртэл анхаардаг гэсэн үү?

Дасах биш дадал болтол нь ажилчидаа бэлтгэн ажилладаг


 Эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлдэг эмч, эмнэлгийн бүхий л ажилтан
Орчны бохирдлыг бүрэн ариутгаж, цэвэр аюулгүй орчинд үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авдаг.  


АЙ ДИ эмнэлгийн эмч нар өөрсдөө шууд өвчтөнтэй холбоотой бүхий л үйлчилгээ гардаж хийдэг үү?

Зөвлөгөө, мэс засал, мэс заслын дараах бүхий л үйлчилгээ эмч, өвчтөний итгэлцэл дээр үндэслэн явагддаг.

Мэргэжлийн боловсон хүчин онлайнаар шууд зөвлөгөө өгдөг
Олон дамжлагагүйгээр шууд эмчтэйгээ уулзаж мэс заслын талаар зөвлөгөө авах боломжтой.
Мэс заслын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээ авах боломжтой

АЙ ДИ эмнэлэг нь гоо сайхны мэс заслын өмнө нэгдсэн нарийн шинжилгээ авдаг уу?

Гоо сайхны мэс засал хийхийн өмнө эрүүл мэндийн нэгдсэн нарийн шинжилгээ авч оношлон мэс засал хийдэг. 


Гоо сайхны мэс заслын эмнэлгүүд мэс засал хийдэг боловч яагаад эрүүл мэндийн нэгдсэн нарийн шинжилгээний төвгүй байдаг вэ?
Гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг боловч өвчтөн яагаад өөр газар шинжилгээгээ өгдөг вэ?

АЙ ДИ эмнэлэг нь гоо сайхны мэс засал хийлгэх газраа эрүүл мэндийн нэгдсэн шинжилгээгээ өгөх ёстой гэж үздэг.

АЙ ДИ эмнэлэг нь мэс засал, дараах эмчилгээг эмч нар хамтарч хийдэг үү?

Үйлчлүүлэгчийн гоо сайхны төлөө манай эмч нар хоорондоо хамтарч ажиллаж, зөв оношлогоонд үндэслэн мэс засал хийдэг байгаа.


 Хамгийн сайн үйлчилгээг үзүүлэхийн төлөө 

АЙ ДИ эмнэлгийн бүхий л эмч, мэргэжилтэн хамтран ажиллладаг байгаа.

АЙ ДИ гийн ажилчид ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?

АЙДИ эмнэлгийн бүх ажилчид дээд зэрэглэлийн үйлчилгээг үзүүлэх болно. 


 АЙДИ нь эмч болон ажилчид хүртэл шаарлага өндөртэй хариуцлагатайгаар болонгос улсын чанарын бичиг бардам хүлээн авсан билээ.2016он гоо сайхны эмнэлгүүдээс хамгийн анх
Солонгос улсын эрүүл мэндийн яамны чанын баталгаа авсан


Аюулгүй байтал амгийн чухал гэсэн дүрэм
Asia Beauty Center
болох зорилгоосоо даван дэлхийд тархсан

АЙ ДИ эмнэлэг болохын төлөө хичээх болно 

블로그 보관함